محاسبه ایرواشر (هواشو)

در این ماژول از نرم افزار، ظرفیت هوادهی ایرواشر جهت رساندن دمای فضا به دمای آسایش محاسبه می گردد و به شما نمایش می دهد. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • شهر محل سکونت:

  شهر محل اجرای پروژه را مشخص کنید تا نرم افزار بصورت خودکار دمای مرطوبترین و دمای خشک ترین روز سال را از جداول استاندارد استخراج نموده و نمایش دهد. البته این امکان وجود دارد که کاربر بصورت دستی دما را تغییر دهد.
 • دمای خشک هوا:

  پس از انتخاب شهر مربوطه دمای خشک ترین روز سال در آن شهر را از جداول استاندارد استخراج نموده و توسط نرم افزار بر اساس سانتیگراد، جانمایی می کند. شما می توانید بصورت دستی یا به کمک دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس این مقدار را تغییر دهید.
 • دمای مرطوب هوا:

  پس از انتخاب شهر مربوطه دمای مرطوب ترین روز سال در آن شهر را از جداول استاندارد استخراج نموده و توسط نرم افزار بر اساس سانتیگراد، جانمایی می کند. شما می توانید بصورت دستی یا به کمک دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس این مقدار را تغییر دهید.
 • دمای آسایش:

  منظور از دمای آسایش، دمایی است که بدن انسان در آن احساس آسایش نماید. نرم افزار بصورت پیش فرض دمای 24 درجه سانتیگراد را در نظر گرفته است.
 • مساحت زیر بنای ساختمان:

  : منظور از این قسمت کل زیربنایی از ساختمان است که نیاز به سرمایش دارد. مثلا متراژ راهرو و پارکینگ و مشاعات دیگر را نباید در نظر گرفت.
 • ارتفاع هر طبقه:

  ارتفاع كف تا سقف هر واحد توسط كاربر مشخص می شود كه معمولا ارتفاع هر واحد بین 280 تا 300 سانتیمتر می باشد. نرم افزار بصورت پیش فرض این مقدار را 280 سانتیگراد در نظر گرفته است.
خروجی ها
 • ظرفیت هوادهی ایرواشر :

  میزان هوایی که ایرواشر به فضای درون ساختمان ارسال می نماید بر اساس مترمکعب در ساعت محاسبه شده و به نمایش گذاشته می شود.
 • ظرفیت هوادهی ایرواشر :

  : میزان هوایی که ایرواشر به فضای درون ساخنمان ارسال می نماید بر اساس CFM محاسبه شده و به نمایش گذاشته می شود.
 • مصرف آب تبخیر شده ایرواشر:

  : در روند سرمایش ایرواشر، مقداری از آب در فرآیند خنک کردن هوا در دستگاه تبخیر می شود. در این قسمت، مقدار آب تبخیر شده را بر اساس گالن در دقیقه محاسبه گردیده و به نمایش گذاشته شده است.
 • حداقل بازده مورد نیاز دستگاه:

  بازده مورد نیاز دستگاه ایرواشر و سفارش آن به سازنده محاسبه می شود.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- ASHRAE HANDBOOK-SYSTEM AND EQUIPMENT
ورود
دمای خشک هوا (سانتیگراد )
 
دمای مرطوب هوا (سانتیگراد )
   
دمای آسایش (سانتیگراد )
 
مساحت زیربنای ساختمان (متر مربع )
 
ارتفاع هر طبقه (سانتیمتر )
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.