محاسبه بار حرارتی استخر

در این ماژول از نرم افزار، مقدار گرمای لازم جهت گرم شدن آب استخر در بازه زمانی مشخص شده، محاسبه می گردد و به نمایش گذاشته می شود.
ورودی ها
 • مساحت استخر:

  با توجه به ابعاد استخر، مساحت آن را محاسبه و در این قسمت وارد نمایید. در صورتیکه این مقدار را در دسترس ندارید می توانید از طریق لینک محاسبه، مساحت مورد نظر را بدست آورده و در این قسمت جانمایی کنید.
 • حجم استخر:

  با توجه به ابعاد و عمق استخر، حجم استخر بدست می آید. اگر این مقدار را در دسترس دارید در این قسمت وارد نمایید در غیر اینصورت از طریق لینک محاسبه این مقدار را بدست اورده و وارد نمایید.
 • نوع استخر:

  با توجه به سرباز یا سرپوشیده بودن استخر مقدار حرارت لازم جهت گرم نمودن آب استخر متفاوت است. در این قسمت نوع استخر را مشخص نمایید.
 • کاربری استخر:

  نوع کاربری استخر و تعداد نفراتی که از استخر استفاده می نمایند در محاسبه بار حرارتی استخر تأثیر بسزایی دارد. در این قسمت از منوی کشویی، نوع کاربری استخر را مشخص نمایید.
 • دمای هوای محیط استخر:

  با توجه به کاربری استخر و با در نظر گرفتن جداول دمایی استاندارد ، دمای مطلوب محیط استخر که بدن انسان در آسایش باشد را در این قسمت وارد نمایید. نرم افزار بصورت اتوماتیک با تعویض نوع کاربری ، اعداد استاندارد را به شما نشان خواهد داد.
 • دمای مطلوب آب استخر:

  دمای مناسب آب استخر را دراین قسمت وارد نمایید. نرم افزار بصورت اتوماتیک با تعویض نوع کاربری ، اعداد استاندارد را به شما نشان خواهد داد.
 • دمای اولیه آب:

  دمای اولیه آب قبل از گرم شدن را در این قسمت وارد نمایید.
 • زمان پیش گرمایش:

  مدت زمانی که لازم است تا دمای اولیه آب به دمای مطلوب برسد را بر اساس ساعت در این قسمت وارد نمایید.
 • سرعت باد محیط استخر:

  با توجه به سرباز بودن استخر، سرعت بادی که در محیط استخر در حال گردش است را بر اساس کیلومتر بر ساعت وارد نمایید. نرم افزار این مقدار را بصورت پیش فرض 3.5 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته است.
 • تعداد دایو:

  تعداد دایو یا تخته شیرجه هایی که در اطراف استخر قرار دارند را در این قسمت وارد نمایید.
خروجی ها
 • تعداد استاندارد نفرات در قسمت عمیق:

  با توجه به نوع و کاربری استخر و سایر داده های وارد شده، نرم افزار تعداد استاندارد نفرات حاضر در قسمت عمیق استخر را محاسبه نموده و نمایش داده می دهد.
 • تعداد استاندارد نفرات در قسمت کم عمق:

  با توجه به نوع و کاربری استخر و سایر داده های وارد شده، نرم افزار تعداد استاندارد نفرات حاضر در قسمت کم عمق استخر را محاسبه نموده و نمایش داده می دهد.
 • حجم آب جابجا شده توسط نفرات:

  در اثر ورود و خروج نفرات به استخر، آب چسبیده به بدن آنها در اطراف استخر سرریز یا جابجا می گردد که دوباره باید به سیستم اضافه شود (آب جبرانی). نرم افزار با توجه به ورود داده های خواسته شده، این حجم را محاسبه نموده و بر اساس متر مکعب نمایش می دهد.
 • اتلاف حرارتی توسط آب جبرانی:

  میزان گرمای لازم جهت گرم شدن مجدد آب جبرانی ، بر اساس کیلوکالری بر ساعت محاسبه و به شما نمایش داده می شود.
 • اتلاف حرارت هدایتی از سطح استخر:

  میزان گرمایی که از سطح آب به هوا تلف می شود و باید توسط سیستم گرمایش جبران شود را بر اساس کیلوکالری بر ساعت محاسبه نموده و نمایش می دهد.
 • گرمای مورد نیاز پیش گرمایش اولیه آب:

  میزان گرمای لازم جهت پیش گرمایش آب از دمای اولیه به دمای مطلوب در زمان تعیین شده را محاسبه و بر اساس کیلوکالری بر ساعت نمایش داده می شود.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- مرجع جامع استخر،سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)
ورود
مساحت استخر (متر مربع)
حجم استخر (متر مکعب)
نوع استخر
کاربری استخر
 
دمای هوای محیط استخر (سانتیگراد)
 
دمای مطلوب آب استخر (سانتیگراد)
 
دمای اولیه آب (سانتیگراد)
 
زمان پیش گرمایش (ساعت)
 
سرعت باد محیط استخر(km/hr)
 
تعداد دایو
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.