محاسبه بار حرارتی جکوزی

ورود
در این ماژول از نرم افزار، مقدار گرمای لازم جهت گرم شدن آب جکوزی در بازه زمانی مشخص شده، محاسبه می گردد و به نمایش گذاشته می شود.
ورودی ها
 • مساحت جکوزی:

  با توجه به ابعاد جکوزی مساحت را محاسبه نمایید و در این قسمت وارد نمایید. در صورتیکه این مقدار را در دست ندارید می توانید از طریق لینک محاسبه بدست آورده و دراین قسمت جانمایی کنید.
 • حجم جکوزی:

  در صورتیکه مقدار حجم جکوزی را می دانید در این قسمت وارد نمایید در غیر اینصورت از طریق لینک محاسبه این مقدار را بدست آورده و در باکس مربوطه قرار دهید.
 • نوع جکوزی:

  سرپوشیده یا سرباز بودن جکوزی تأثیر بسزایی در محاسبه بار حرارتی دارد. پس از طریق منوی کشویی، نوع جکوزی مورد نظر را مشخص نمایید.
 • دمای هوای سالن جکوزی:

  دمای مناسب محیط سالن جکوزی را در این قسمت وارد نمایید. نرم افزار بصورت پیش فرض این مقدار را 27 درجه سانتیگراد در نظر گرفته است.
 • دمای مطلوب آب:

  دمای مناسب جهت آب جکوزی 40 درجه سانتیگراد می باشد. در صورتیکه مقدار دیگری در نظر دارید در این قسمت بصورت دستی وارد نمایید.
 • سرعت باد محیط جکوزی:

  در صورت سرباز بودن جکوزی سرعت بادی که از جکوزی می گذرد را بر اساس کیلومتر بر ساعت در این قسمت وارد نمایید. نرم افزار بصورت پیش فرض این مقدار را 3.5 در نظر گرفته است.
 • دمای اولیه آب:

  دمای آب اولیه ای که وارد جکوزی می شود و هنوز گرم نشده است را در این قسمت وارد نماید. این مقدار بصورت پیش فرض در بد ترین حالت 4 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است.
 • زمان پیش گرمایش:

  زمان لازم جهت رساندن دمای آب از دمای اولیه به دمای مطلوب را در این قسمت بر اساس دقیقه وارد نمایید. نرم افزار بصورت استاندارد این مقدار را 120 دقیقه در نظر گرفته است.
خروجی ها
 • تعداد استاندارد نفرات در قسمت جکوزی:

  با توجه به مساحت جکوزی و استفاده از فرمولهای استاندارد، این مقدار محاسبه و به شما نمایش داده می شود.
 • حجم آب جابجا شده توسط نفرات:

  میزان آبی که توسط هر نفر هنگام خروج از جکوزی ، در اطراف ریخته می شود و باید جبران شود را بر اساس متر مکعب محاسبه نموده و نمایش داده می شود.
 • اتلاف حرارتی توسط آب جبرانی:

  میزان گرمای لازم جهت گرم شدن مجدد آب جبرانی ، بر اساس کیلوکالری بر ساعت محاسبه و به شما نمایش داده می شود.
 • اتلاف حرارت هدایتی از سطح جکوزی:

  میزان گرمایی از سطح آب جکوزی به هوای اطراف تلف می شود و باید مجددا جبران شود را بر اساس کیلوکالری بر ساعت محاسبه نموده و نمایش می دهد.
 • گرمای مورد نیاز پیش گرمایش اولیه آب:

  مقدار حرارت لازم جهت گرم نمودن آب با دمای اولیه به دمای مطلوب، در این قسمت محاسبه می گردد و بر اساس کیلوکالری بر ساعت نمایش می دهد.
منابع : - مرجع جامع استخر،سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)
- مراجعات سریع ( مهندس محمدرضا سلطاندوست)
مساحت جکوزی (متر مربع)
حجم جکوزی (متر مکعب)
نوع جکوزی
دمای هوای سالن جکوزی (سانتیگراد)
 
دمای مطلوب آب (سانتیگراد)
 
سرعت باد محیط جکوزی(km/hr)
 
دمای اولیه آب (سانتیگراد)
 
زمان پیش گرمایش (دقیقه)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.