محاسبه بار گرمایشی

در نرم افزار بار حرارتی ساختمان مسکونی ، حرارت مورد نیاز برای گرمایش ساختمان مسکونی بصورت دقیق محاسبه می گردد. لازم بذکر است دمای آسایش انسان در نرم افزار بار گرمایشی آپارتمان ، 21 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است. بیشتر بدانید
ورودی ها
 • شهر محل سکونت:

  شهر محل اجرای پروژه را مشخص کنید تا نرم افزار بصورت خودکار دمای سردترین روز سال را از جداول استاندارد استخراج نموده و نمایش دهد. البته این امکان وجود دارد که کاربر بصورت دستی دمای سردترین روز سال را تغییر دهد.
 • دمای سردترین روز سال:

  لطفا دمای سردترین روز سال در شهر مربوطه را از جداول مربوطه استخراج نموده و در این فیلد وارد نمایید.
 • نوع عایق بندی:

  برای آنکه نرم افزار محاسبه بار گرمایشی ساختمان مسکونی بتواند عدد دقیق تری را به کاربر ارائه نماید ، نوع عایق بندی دیوارها و سقف باید توسط کاربر وارد شود تا ضرایب مربوطه در نرم افزار بار حرارتی آپارتمان وارد شود.
 • مجموع مساحت ساختمان :

  زیربنای کل ساختمان بر حسب متر مربع است که قرار است گرم شود در اینجا منظور از مساحت ساختمان فقط مساحت قسمتهای گرم شونده آپارتمان می باشد و مساحت راهروها و مشاعات از این محاسبات مستثنی می باشند.
 • ارتفاع هر واحد :

  ارتفاع کف تا سقف هر واحد توسط کاربر مشخص می شود که معمولا ارتفاع هر واحد بین 280 تا 300 سانتیمتر می باشد.
خروجی ها
 • بار گرمایشی فضای داخلی :

  عدد حاصله بر حسب Kcal/hr و بصورت دقیق بوسیله نمودارهای تعیین بار حرارتی ساختمان محاسبه شده است که می تواند در قسمت تعیین ظرفیت دیگ مورد استفاده قرار گیرد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- Heating,Ventilatin and Air Conditioning Systems Estimating Manual (Second Edition)
دمای سردترین روز سال(سانتیگراد)
 
نوع عایق بندی دیوار و سقف
مجموع مساحت ساختمان (متر مربع)
 
ارتفاع هر واحد (سانتيمتر)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.