محاسبه بار سرمایی

ورود
در نرم افزار محاسبه بار سرمایشی ساختمان مسکونی، بار برودتی مورد نیاز جهت خنک کردن یک واحد مسکونی به دو روش تخمینی و مهندسی محاسبه می گردد. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • مساحت فضای مفید :

  منظور از مساحت در این قسمت، تنها فضاهایی از ساختمان است که نیاز به خنک شدن دارند. پس قسمت هایی نظیر پارکینگ، راه پله و ... در این قسمت محاسبه نمی گردند.
 • نوع کاربری ساختمان:

  منظور از نوع کاربری ساختمان، نحوه ی استفاده از یک ملک یا ساختمان می باشد که بر مبنای آنها محاسبات سرمایشی صورت می گیرد. در لیست باز شونده انواع کاربری ساختمان ها به نمایش گذاشته شده است. در نرم افزار نوع کاربری ساختمان بصورت پیش فرض «آپارتمان و برج» در نظر گرفته شده است.
 • نوع آب و هوای منطقه :

  منظور از این قسمت شرایط آب و هوایی منطقه جغرافیایی مورد نظر می باشد. در این قسمت نوع آب و هوای آن منطقه را از لیست باز شونده می توان انتخاب نمود. در نرم افزار شرایط آب و هوایی معتدل بصورت پیش فرض انتخاب شده است.
خروجی ها
 • بار سرمایشی :

  عدد حاصله بر اساس دو ظرفیت ton و btu/hr بصورت تخمینی محاسبه و به نمایش گذاشته می شود.
منابع : - Ashrae (CLTD Method)
- 2001 ASHRAE Handbook of Fundamentals
- 1997 ASHRAE Handbook of Fundamentals
- ASHRAE Cooling and Heating Load Calculation Manual

- مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسیسات ساختمان (مهندس سید مجتبی طباطبایی)


مساحت فضای مفید (متر مربع)
 
نوع کاربری ساختمان
 
نوع آب و هوای منطقه

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.