محاسبه پمپ آبرسان

ورود
با توجه به اینکه میزان آب مصرفی در یک ساختمان دارای نوسان است و دائماً فشار آن تغییر می کند لذا به سیستمی نیاز است که بتوان آب را با فشار و دبی ثابت در سیستم آبرسانی ساختمان به گردش در آورد. پمپ های آبرسانی متشکل از یک چندین الکتروپمپ هستند که می توانند فشار آب وارد شده به سیستم و میزان آب مصرفی را کنترل و تأمین نمایند. در این برنامه با ورود داده های خواسته شده، هد و دبی جهت انتخاب بوستر پمپ مورد نیاز بر اساس روش SFU بصورت دقیق محاسبه شده و می توانید با استفاده از آن به طراحی بوستر پمپ بپردازید. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • تعداد کل دوش ها:

  در این قسمت باید مجموع کل دوش های موجود در واحدهای ساختمان را وارد نماییم. می توانیم از دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس نیز استفاده نماییم.
 • تعداد کل سینک ظرفشویی:

  منظور از این قسمت، مجموع کل سینک های موجود در ساختمان (تمام واحدها) می باشد. می توانیم از دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس نیز استفاده نماییم.
 • تعداد کل ماشین لباسشویی:

  منظور مجموع کل ماشین های لباسشویی موجود در ساختمان مسکونی می باشد. می توانیم از دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس نیز استفاده نماییم.
 • تعداد کل ماشین های ظرفشویی:

  معمولا در هر واحد یک ماشین ظرفشویی قرار میگیرد که در این قسمت باید مجموع کل ماشین های ظرفشویی موجود در ساختمان مسکونی را وارد نماییم. می توانیم از دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس نیز استفاده نماییم.
 • تعداد کل روشویی:

  در این بخش باید مجموع تمام روشویی های کل ساختمان را وارد نماییم. می توانیم از دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس نیز استفاده نماییم.
 • تعداد کل توالت و فلاش تانک:

  جهت محاسبه دبی پمپ تعداد کل توالت ها و فلاش تانک ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
خروجی ها
 • دبی بوستر پمپ:

  میزان دبی آبی که باید بصورت لحظه ای به کل سیستم آب سرد و گرم شارژ شود را محاسبه کرده و نمایش می دهد.
 • دبی آبسرد بهداشتی:

  دبی آب سردی كه مورد نیاز ساختمان است و باید توسط پمپ مسیر آب سرد به سیستم شارژ شود ، در این قسمت محاسبه می شود.
 • دبی آبگرم بهداشتی:

  دبی آب گرمی كه مورد نیاز ساختمان است و باید توسط پمپ مسیر آب گرم بهداشتی به سیستم شارژ شود ، در این قسمت محاسبه می شود.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)


تعداد کل دوش ها
 
تعداد کل سینک ظرفشویی
 
تعداد کل ماشین لباسشویی
 
تعداد کل ماشین ظرفشویی
 
تعداد کل روشویی
 
تعداد کل توالت با فلاش تانک
 


سطح زیر بنای هر طبقه(متر مربع)
 
ارتفاع ساختمان (متر)
 
ارتفاع عمودی پمپ تا بالاترین وسیله بهداشتی (متر)
 
فاصله افقی پمپ تا دورترین وسیله بهداشتی (متر)
 
فشار مورد نیاز دورترین وسیله بهداشتی (بار)
 
اُفت فشار مجاز در هر صد متر (متر آب)

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.