محاسبه هد و دبی پمپ جکوزی

ورود
در این بخش از نرم افزار، به محاسبه هد و دبی پمپ سیرکوله جکوزی می پردازیم تا بتوانید پس از بدست آوردن اطلاعات، پمپ مورد نیاز را با توجه به کاتالوگ شرکت های سازنده انتخاب نمایید.
ورودی ها
 • نوع مسیر برگشت آب از جکوزی بطرف پمپ:

  آب به دو روش جهت فیلتراسیون و تنظیم دما از جکوزی خارج می شود. یک روش از کف جکوزی می باشد و روش دیگر از بالای دیواره های جکوزی به کمک تانک بالانس. شما می توانید از منوی کشویی، روش مورد نظر را انتخاب نمایید.
 • طول مسیر برگشت از جکوزی تا مکش پمپ:

  طول مسیری که آب باید از کف جکوزی طی کند تا به پمپ برسد را بر اساس متر در این قسمت وارد نمایید.
 • طول مسیر از دهش پمپ به طرف جکوزی:

  طول مسیر از خروجی پمپ تا جکوزی را بر اساس متر وارد نمایید.
 • اُفت فشار در هر 100 متر طول لوله:

  در طول مسیری که آب طی می کند بدلیل وجود لوله و اتصالات، فشار آب دچار اُفت می شود. این مقدار اُفت را در هر 100 متر محاسبه نمایید و در باکس مربوطه وارد کنید. نرم افزار بصورت پیش فرض اُفت فشار برای 100 متر را 2.5 در نظر گرفته است. همچنین می توانید از طریق لینک محاسبه به ماژول مربوطه مراجعه کرده و پس از ورود داده های خواسته شده، مقدار مورد نظر را بدست آورده و در باکس مربوطه جانمایی کنید.
 • اُفت فشار موگیر پمپ:

  وقتی آب در سیکل فیلتراسیون و تنظیم دما قرار می گیرد تعدادی دستگاه و لوله در مسیر آن می باشد که باعث اُفت فشار آب می شوند. مقدار اُفت فشاری که از طریق موگیر پمپ اتفاق می اُفتد معمولا 2 متر آب می باشد. در صورتیکه در سیستم مورد نظر این مقدار فرق دارد می توانید بصورت دستی وارد نمایید.
 • اُفت فشار فیلتر شنی:

  مقدار اُفت فشاری که از طریق عبور آب از فیلتر شنی رخ می دهد که معمولا مطابق استاندارد 10 متر آب می باشد. در صورتیکه مقدار شما فرق دارد می توانید بصورت دستی در باکس مربوطه وارد نمایید.
 • اُفت فشار مبدل حرارتی:

  مقدار اُفت فشاری که از طریق عبور آب از مبدل حرارتی اتفاق می اُفتد بر اساس محاسبات استاندارد 3 متر آب می باشد. شما می توانید بصورت دستی این مقدار را تغییر دهید.
 • اُفت فشار درپوش خط تخلیه اصلی:

  در صورتیکه مکش از کف جکوزی اتفاق می اُفتد ،مقدار اُفت فشار درپوش کف جکوزی را بر اساس متر آب وارد نمایید.عدد پیش فرض در استاندارد 1.5 در نظر گرفته شده است.
 • حجم جکوزی:

  در صورتیکه حجم جکوزی را می دانید در باکس مربوطه وارد نمایید در غیر اینصورت می توانید از طریق لینک محاسبه این مقدار را بدست اورده و جانمایی کنید.
 • زمان یکبار چرخش کامل آب:

  جهت تنظیم دما و فیلتراسیون، آب جکوزی باید در حال گردش باشد. بازه زمانی که مورد نظرتان است تا آب جکوزی یکبار بصورت کامل چرخش کرده باشد را بر اساس دقیقه وارد نمایید. نرم افزار مطابق استاندارد این مقدار را 30 دقیقه در نظر گرفته است.
خروجی ها
 • اُفت فشار مسیر – هد پمپ جکوزی:

  حداقل هد پمپ جکوزی بر اساس متر آب محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
 • اُفت فشار مسیر – هد پمپ جکوزی:

  در این محاسبه، حداقل هد پمپ با توجه به اُفت فشار مسیر، بر اساس فوت آب در اختیار شما قرار داده می شود.
 • دبی پمپ جکوزی:

  دبی پمپ جکوزی را بر اساس متر مکعب در ساعت به شما نمایش می دهد.
 • دبی پمپ جکوزی:

  دبی پمپ جکوزی را بر اساس گالن در دقیقه به شما نمایش می دهد.
منابع : - مرجع جامع استخر،سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)


نوع مسیر برگشت آب از جكوزی بطرف پمپ
طول مسیر برگشت از جکوزی تا مکش پمپ (متر)
 
طول مسیر از دهش پمپ بطرف جکوزی (متر)
 
اُفت فشار آب در هر 100 متر طول لوله(متر)
اُفت فشار موگیر پمپ (مترآب)
 
اُفت فشار فیلتر شنی (متر آب)
 
اُفت فشار مبدل حرارتی (متر آب)
 
اُفت فشار درپوش خط تخلیه اصلی (متر آب)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.