محاسبه هد و دبی پمپ جت جکوزی

ورود
در این بخش از نرم افزار، به محاسبه هد و دبی لازم جهت پمپ جت جکوزی می پردازیم تا بتوانید پس از بدست آوردن اطلاعات، پمپ جت مورد نیاز را با توجه به کاتالوگ شرکت های سازنده انتخاب نمایید.
ورودی ها
 • نوع مسیر برگشت آب از جکوزی بطرف پمپ:

  آب به دو روش جهت فیلتراسیون و تنظیم دما از جکوزی خارج می شود. یک روش از کف جکوزی می باشد و روش دیگر از بالای دیواره های جکوزی به کمک تانک بالانس. شما می توانید از منوی کشویی، روش مورد نظر را انتخاب نمایید.
 • طول مسیر برگشت از جکوزی تا مکش پمپ:

  طول مسیری که آب باید از کف جکوزی طی کند تا به پمپ برسد را بر اساس متر در این قسمت وارد نمایید.
 • طول مسیر از دهش پمپ جت به طرف جکوزی:

  طول مسیر از خروجی پمپ تا جکوزی را بر اساس متر وارد نمایید.
 • اُفت فشار در هر 100 متر طول لوله:

  در طول مسیری که آب طی می کند بدلیل وجود لوله و اتصالات، فشار آب دچار اُفت می شود. این مقدار اُفت را در هر 100 متر محاسبه نمایید و در باکس مربوطه وارد کنید. نرم افزار بصورت پیش فرض اُفت فشار برای 100 متر را 2.5 در نظر گرفته است. همچنین می توانید از طریق لینک محاسبه به ماژول مربوطه مراجعه کرده و پس از ورود داده های خواسته شده، مقدار مورد نظر را بدست آورده و در باکس مربوطه جانمایی کنید.
 • اُفت فشار نازل جت:

  آب هنگام خروج از نازل جت جکوزی مقداری از فشار خود را از دست می دهد. طی محاسبات استاندارد این مقدار معمولا 4.5 متر آب می باشد. شما میتوانید در صورت مغایرت، مقدار مورد نظر را دستی وارد نمایید.
 • اُفت فشار سرعتی آب:

  بخاطر بالاتر بودن سرعت آب در مدار جت ، اُفت فشاری بالاتر از اُفت فشار معمول در مدار آن اتفاق می اُفتد.لذا بر اساس استاندارد ،نرم افزار این اُفت را به محاسبات اضافه می نماید.
 • اُفت فشار در برخورد آب به بدن شناگر:

  اگر بدن شناگر جلوی نازل آب باشد، آب مقداری از فشار خود را از دست می دهد. این مقدار مطابق استاندارد 6 متر آب در نظر گرفته شده است.
 • اُفت فشار موگیر پمپ:

  وقتی آب در سیکل فیلتراسیون و تنظیم دما قرار می گیرد تعدادی دستگاه و لوله در مسیر آن می باشد که باعث اُفت فشار آب می شوند. مقدار اُفت فشاری که از طریق موگیر پمپ اتفاق می اُفتد معمولا 2 متر آب می باشد. در صورتیکه در سیستم مورد نظر این مقدار فرق دارد می توانید بصورت دستی وارد نمایید.
 • اُفت فشار رینگ دور جکوزی:

  بدلیل دایره ای بودن مسیر رینگ و بالا بودن سرعت آب در رینگ جکوزی ، مقداری اُفت فشار اتفاق می اُفتد که مطابق استاندارد معمولا عدد 1 متر آب را در نظر می گیرند.
 • تعداد نفرات حاضر در جکوزی:

  در این قسمت تعداد نفراتی که می توانند مطابق استاندارد از جکوزی استفاده نمایند را وارد نمایید. در صورتیکه این مقدار را در دسترس ندارید می توانید از طریق لینک محاسبه تعداد را بدست آورده و در باکس مربوطه جانمایی کنید.
 • تعداد نازل برای هر نفر:

  بصورت استاندارد در جکوزی ها تعداد نازل برای هر نفر 2 عدد در نظر گرفته شده در صورت مغایرت می توانید این تعداد را بصورت دستی تغییر دهید.
 • دبی هر نازل:

  میزان آبی که از هر نازل در هر دقیقه گذر می کند طی محاسبات استاندارد جهانی حدودا بین 15 تا 20 گالن در دقیقه می باشد که نرم افزار این مقدار را پیش فرض در نظر گرفته است. در صورتیکه مقدار مورد نظر شما مغایرت دارد می توانید بصورت دستی تغییرات را اعمال نمایید.
خروجی ها
 • اُفت فشار مسیر – هد پمپ جت جکوزی:

  حداقل هد مورد نیاز پمپ جت جکوزی را بر اساس متر آب محاسبه نموده و به شما نمایش می دهد.
 • اُفت فشار مسیر – هد پمپ جت جکوزی:

  حداقل هد مورد نیاز پمپ جت جکوزی را بر اساس فوت آب محاسبه نموده و به شما نمایش می دهد.
 • دبی جت پمپ جکوزی:

  دبی آب لازم که باید توسط جت پمپ وارد جکوزی شود را بر اساس گالن در دقیقه محاسبه نموده و به شما نمایش می دهد.
 • دبی جت پمپ جکوزی:

  دبی آب لازم که باید توسط جت پمپ وارد جکوزی شود را بر اساس مترمکعب در ساعت محاسبه نموده و به شما نمایش می دهد.
منابع : - مرجع جامع استخر، سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)


نوع مسير برگشت آب از حوضچه بطرف پمپ
طول مسیر برگشت از جکوزی تا مکش پمپ (متر)
 
طول مسیر از دهش پمپ جت بطرف جکوزی (متر)
 
اُفت فشار آب در هر 100 متر طول لوله(متر)
اُفت فشار نازل جت (مترآب)
 
اُفت فشار سرعتی آب (متر)
 
اُفت فشار در برخورد آب به بدن شناگر (متر آب)
 
اُفت موگیر پمپ (متر آب)
 
اُفت فشار رینگ دور جکوزی (متر آب)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.