محاسبه ظرفیت دیگ

در نرم افزار محاسبه ظرفیت دیگ ساختمان، ظرفیت حرارتی دیگ جهت تولید آب گرم بهداشتی و گرمایش واحدهای ساختمان محاسبه و مشخص می گردد. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • بار حرارتی فضای داخلی ساختمان:

  مقدار انرژی گرمایی که یک ساختمان نیاز دارد تا به دمای آسایش برسد را در این قسمت وارد می نماییم. اگر مقدار ظرفیت حرارتی را می دانید در این قسمت وارد نمایید در غیر اینصورت می توانید از لینک محاسبه استفاده نمایید. در این لینک وارد ماژول محاسبه بار گرمایشی ساختمان مسکونی می شوید و پس از آنکه اطلاعات لازم را وارد نمودید مقدار بار حرارتی فضای داخلی ساختمان محاسبه و نمایش داده می شود. با زدن دکمه برگشت نتیجه عدد حاصله در باکس مربوطه قرار می گیرد.
 • بار حرارتی آبگرم بهداشتی:

  منظور از این قسمت، تعیین میزان انرژی گرمایی که جهت گرم شدن مخزن آبگرم بهداشتی ساختمان لازم است، می باشد. اگر این مقدار را می دانید بصورت دستی وارد نموده در غیر اینصورت می توانید از لینک محاسبه استفاده نمایید. با زدن لینک محاسبه وارد ماژول محاسبه حجم مخزن ابگرم ساختمان مسکونی می شوید و پس از وارد نمودن اطلاعات مورد نیاز، مقدار بار حرارتی آبگرم بهداشتی محاسبه شده و به شما نمایش می دهد. با زدن دکمه بازگشت نتیجه این مقدار در باکس مربوطه درج می گردد.
 • راندمان دیگ:

  در این قسمت منظور میزان بازده حرارتی دیگ می باشد که بر اساس كاتالوگ سازندگان آن مشخص می گردد.
 • تعداد دیگ مورد نیاز:

  با توجه به داده های بالا و همچنین فضای موتورخانه، تعداد دیگ در حال كار را می توانید مشخص نمایید.
خروجی ها
 • بار حرارتی کل:

  مجموع کل بار حرارتی ساختمان مسکونی و بار حرارتی مخزن آبگرم بهداشتی را محاسبه کرده و نمایش می دهد.
 • ظرفیت حرارتی دیگ:

  میزان گرمایی که توسط هر دیگ باید تولید شود را بر حسب کیلوکالری در ساعت محاسبه نموده و نمایش می دهد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسیسات ساختمان (مهندس سید مجتبی طباطبایی)
بار گرمایشی فضای داخلی ساختمان (کیلوکالری در ساعت )
بار حرارتی آبگرم بهداشتی (کیلو کالری در ساعت)
راندمان دیگ(درصد)
 
تعداد دیگ مورد نیاز
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.