محاسبه هد و دبی پمپ حوضچه آبسرد

ورود
در این بخش از نرم افزار، به محاسبه هد و دبی پمپ لازم جهت گردش آب حوضچه آبسرد می پردازیم تا بتوانید پس از بدست آوردن اطلاعات، پمپ مورد نیاز را با توجه به کاتالوگ شرکت های سازنده انتخاب نمایید.
ورودی ها
 • نوع مسیر برگشت آب از حوضچه بطرف پمپ:

  آب به دو روش جهت فیلتراسیون و تنظیم دما از حوضچه آبسرد خارج می شود. یک روش از کف حوضچه می باشد و روش دیگر از بالای دیواره های حوضچه به کمک تانک بالانس. شمامی توانید از منوی کشویی، روش مورد نظر را انتخاب نمایید.
 • طول مسیر برگشت از حوضچه آبسرد تا مکش پمپ:

  طول مسیری که آب باید طی کند تا از کف حوضچه به پمپ برسد را بر اساس متر در این قسمت وارد نمایید.
 • طول مسیر از دهش پمپ به طرف حوضچه آبسرد:

  فاصله خروجی پمپ تا ورودی حوضچه را بر اساس متر وارد نمایید.
 • اُفت فشار در هر 100 متر طول لوله:

  در طول مسیری که آب طی می کند بدلیل وجود لوله و اتصالات، فشار آب دچار اُفت می شود. این مقدار اُفت را در هر 100 متر محاسبه نمایید و در باکس مربوطه وارد کنید. نرم افزار بصورت پیش فرض اُفت فشار برای 100 متر را 2.5 در نظر گرفته است. همچنین می توانید از طریق لینک محاسبه به ماژول مربوطه مراجعه کرده و پس از ورود داده های خواسته شده، مقدار مورد نظر را بدست آورده و در باکس مربوطه جانمایی کنید.
 • اُفت فشار موگیر پمپ:

  وقتی آب در سیکل فیلتراسیون و تنظیم دما قرار می گیرد تعدادی دستگاه و لوله در مسیر آن می باشد که باعث اُفت فشار آب می شوند. مقدار اُفت فشاری که از طریق موگیر پمپ اتفاق می اُفتد معمولا 2 متر آب می باشد. در صورتیکه در سیستم مورد نظر این مقدار فرق دارد می توانید بصورت دستی وارد نمایید.
 • اُفت فشار فیلتر شنی:

  مقدار اُفت فشاری که از طریق عبور آب از فیلتر شنی رخ می دهد که معمولا مطابق استاندارد 10 متر آب می باشد. در صورتیکه مقدار شما فرق دارد می توانید بصورت دستی در باکس مربوطه وارد نمایید.
 • اُفت فشار درپوش خط تخلیه اصلی:

  در صورتیکه مکش از کف استخر اتفاق می اُفتد ،مقدار اُفت فشار درپوش کف استخر را بر اساس متر آب وارد نمایید.عدد پیش فرض در استاندارد 5/1 در نظر گرفته شده است.
 • حجم آب حوضچه:

  حجم حوضچه را در باکس مربوطه وارد نمایید در صورتیکه نمی دانید از طریق لینک محاسبه این مقدار را بدست اورده و جانمایی کنید.
 • زمان یکبار چرخش کامل آب:

  جهت تنظیم دما و فیلتراسیون، آب حوضچه باید در حال گردش باشد. بازه زمانی که مورد نظرتان است تا آب حوضچه یکبار بصورت کامل چرخش کرده باشد را بر اساس دقیقه وارد نمایید. نرم افزار مطابق استاندارد این مقدار را 60 دقیقه در نظر گرفته است.
خروجی ها
 • هد پمپ حوضچه آبسرد:

  حداقل هد مورد نیاز پمپ حوضچه را بر اساس متر آب محاسبه نموده و به شما نمایش می دهد.
 • هد پمپ حوضچه آبسرد:

  حداقل هد مورد نیاز پمپ حوضچه را بر اساس فوت آب محاسبه نموده و به شما نمایش می دهد
 • دبی پمپ حوضچه آبسرد:

  دبی آب مورد نیاز که باید توسط پمپ جهت سیرکوله آب حوضچه تامین شود را بر اساس متر مکعب در ساعت محاسبه نموده و به شما نمایش می دهد.
 • دبی پمپ حوضچه آبسرد:

  دبی آب مورد نیاز که باید توسط پمپ جهت سیرکوله آب حوضچه تامین شود را بر اساس گالن در دقیقه محاسبه نموده و به شما نمایش می دهد.
منابع : - مرجع جامع استخر، سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)


نوع مسير برگشت آب از حوضچه بطرف پمپ
طول مسیر برگشت از استخر تا مکش پمپ (متر)
 
طول مسیر از دهش پمپ بطرف حوضچه آبسرد(متر)
 
اُفت فشار در هر 100 متر طول لوله(متر)
اُفت فشار موگیر پمپ (مترآب)
 
اُفت فشار فیلتر شنی (متر)
 
اُفت فشار درپوش خط تخلیه اصلی (متر آب)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.