محاسبه فن کویل

فن کویل دستگاهی است که توسط کویل و فن در زمستان هوای گرم و در تابستان هوای سرد به محیط داخل ساختمان ارسال می نماید. در این نرم افزار، ظرفیت هوادهی سرد و گرم فن کویل را محاسبه و به نمایش می گذارد. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • بار گرمایشی اتاق:

  منظور از این پارامتر، مقدار گرمایی که لازم است تا دمای اتاق به دمای آسایش برسد، می باشد. در صورت دانستن بار گرمایشی اتاق می توانید آن را بر اساس btu/hr بصورت دستی وارد نمایید در غیر اینصورت می توانید از لینک محاسبه استفاده نمایید و عدد حاصله را در باکس مربوطه جانمایی کنید.
 • بار سرمایشی اتاق:

  منظور از این پارامتر، مقدار بار برودتی مورد نیاز است تا دمای اتاق به دمای آسایش برسد، می باشد. در صورت دانستن بار سرمایشی اتاق می توانید آن را بر اساس btu/hr بصورت دستی وارد نمایید در غیر اینصورت می توانید از لینک محاسبه استفاده نمایید و عدد حاصله را در باکس مربوطه جانمایی کنید. محاسبه این قسمت مانند محاسبه كولر گازی می باشد. البته می توانید جهت محاسبه دقیق تر به برنامه بار سرمایشی (مهندسی) مراجعه فرمایید.
 • بار گرمایشی سالن:

  منظور از این پارامتر، مقدار گرمایی که لازم است تا دمای سالن استخر به دمای آسایش برسد، می باشد. در صورت دانستن بار گرمایشی سالن می توانید آن را بر اساس btu/hr بصورت دستی وارد نمایید در غیر اینصورت می توانید از لینک محاسبه استفاده نمایید و عدد حاصله را در باکس مربوطه جانمایی کنید.
خروجی ها
 • ظرفیت هوادهی سرد:

  میزان هوای سردی که فن کویل باید در تابستان جهت خنک سازی اتاق تولید نماید در این قسمت محاسبه گردیده و بر اساس cfm به نمایش گذاشته شده است.
 • ظرفیت هوادهی گرم:

  میزان هوای گرمی که فن کویل باید در زمستان جهت گرم کردن اتاق تولید نماید در این قسمت محاسبه گردیده و بر اساس cfm به نمایش گذاشته شده است.
 • دبی آب سرمایش:

  منظور از این مقدار میزان آب سردی است که از کویل ها عبور می کند تا اتاق را خنک نماید. این پارامتر بر اساس گالن در دقیقه محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
 • دبی آب گرمایش:

  منظور از این مقدار میزان آب گرمی است که از کویل ها عبور می کند تا اتاق را گرم نماید. این پارامتر بر اساس گالن در دقیقه محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
 • ظرفیت هوادهی گرم:

  میزان هوای گرمی که فن کویل باید در زمستان جهت گرم کردن اتاق تولید نماید در این قسمت محاسبه گردیده و بر اساس cfm به نمایش گذاشته شده است.
 • دبی آب گرمایش:

  منظور از این مقدار میزان آب گرمی است که از کویل ها عبور می کند تا اتاق را گرم نماید. این پارامتر بر اساس گالن در دقیقه محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)
- کاتالوگ شرکت های سازنده کولر گازی و فن کویل
(Btu/hr) بار گرمایشی اتاق
(Btu/hr) بار سرمایشی اتاق

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.