محاسبه فیلتر شنی،دیاتومی،فشنگی

خرید فیلترشنی
ورود
در این نرم افزار سطح فیلتراسیون مخزن فیلتر محاسبه می شود و به شما نمایش داده می شود. در صورتیکه نوع دستگاه را فیلتر شنی فلزی استوانه ای انتخاب نمایید قطر دستگاه نیز محاسبه می گردد و به نمایش گذاشته می شود.
ورودی ها
 • دبی آب در گردش استخر یا جکوزی:

  دبی آب پمپ سیرکوله استخر یا جکوزی را بر اساس گالن در دقیقه وارد نمایید. در صورتیکه این مقدار را در دست ندارید می توانید با کمک یکی از لینک های محاسبه، عدد مربوطه را به دست آورده و در باکس جانمایی کنید.
 • نوع مخزن فیلتراسیون:

  نوع مخزن فیلتر مورد نیاز را از لیست بازشونده انتخاب نمایید.
 • شدت جریان آب بر واحد سطح:

  منظور مقدار استاندارد دبی آبی است كه در هر فوت مربع از سطح فیلتر باید تصفیه شود. با انتخاب نوع مخزن فیلتراسیون این مقدار بصورت پیش فرض بر اساس کاتالوگ شرکتهای سازنده آنها به شما نمایش داده می شود در صورتیکه مقدار دیگری مد نظرتان می باشد میتوانید بصورت دستی وارد نمایید.
خروجی ها
 • سطح فیلتراسیون مخزن:

  پس از ورود داده های خواسته شده سطح فیلتراسیون مخزن بر اساس فوت مربع محاسبه شده و به شما نمایش داده می شود.
 • سطح فیلتراسیون مخزن:

  پس از ورود داده های خواسته شده سطح فیلتراسیون مخزن بر اساس متر مربع محاسبه شده و به شما نمایش داده می شود.
 • قطر مخزن فیلتراسیون:

  در صورت انتخاب فیلتر شنی استوانه ای، قطر دستگاه نیز محاسبه و نمایش داده می شود.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- مرجع جامع استخر،سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)
دبی آب در گردش استخر یا جکوزی (گالن در دقیقه )
نوع مخزن فیلتراسیون
 
شدت جریان آب بر واحد سطح (GPMبر فوت مربع )
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.