محاسبه حجم استخر

هر استخر با توجه به ابعاد و شکل خود، دارای حجم مختلفی می باشد. در این نرم افزار حجم اشکال مختلف استخر محاسبه می گردد.
ورودی ها
 • شکل هندسی استخر:

  از منوی کشویی شکل استخر را انتخاب نمایید. با توجه به شکل هندسی انتخاب شده، محاسبه حجم استخر انجام می پذیرد. جهت راحتی کاربر شمایی از شکل هندسی انتخاب شده در زیر آن نمایش داده می شود تا بتواند ابعاد خواسته شده را دقیق وارد نماید.
 • طول استخر:

  طول استخر را با توجه به شمایی از استخر که به شما نمایش داده می شود، بر اساس متر وارد نمایید.
 • عرض استخر:

  در صورتیکه شکل هندسی استخر مستطیل مانند است این مقدار را وارد نمایید.
 • قطر بزرگ استخر:

  در صورت غیر منتظم بودن شکل استخر و با توجه به شکل شماتیک ،این مقدار را وارد نمایید.
 • قطر کوچک استخر:

  در صورتیکه شکل هندسی استخر مورد نظر بصورت نامنظم باشد با توجه به نقشه شماتیک نمایش داده شده این مقدار را وارد نمایید.
 • عمق متوسط استخر:

  میانگین عمق استخر در نقاط مختلف را محاسبه نمایید و در این قسمت وارد نمایید. نرم افزار این مقدار را بصورت پیش فرض 1.5 متر در نظر گرفته است.
خروجی ها
 • مساحت استخر:

  با توجه به ابعاد وارد شده، مساحت کلی استخر محاسبه شده و بر اساس متر مربع به شما نمایش داده می شود.
 • حجم استخر:

  با توجه به ابعاد و عمق وارد شده، حجم کلی استخر بر اساس متر مکعب محاسبه شده و به نمایش گذاشته می شود.
منابع : - مرجع جامع استخر،سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)
شکل هندسی استخر
طول استخر (متر)
 
عرض استخر (متر)
 
قطر بزرگ استخر (متر)
 
قطر کوچک استخر (متر)
 
عمق متوسط (متر)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.