محاسبه حجم جکوزی

در این ماژول با توجه به نقشه شماتیکی که نمایش داده می شود و با ورود داده های خواسته شده، حجم و مساحت جکوزی محاسبه می گردد .
ورودی ها
 • قطر بزرگ جکوزی:

  با توجه به نقشه شماتیک نشان داده شده در بالای صفحه، قطر بزرگ جکوزی را بر اساس متر وارد نمایید.
 • قطر کوچک جکوزی:

  با توجه به نقشه شماتیک نشان داده شده در بالای صفحه، قطر کوچک جکوزی را بر اساس متر وارد نمایید.
 • عمق جکوزی:

  عمق جکوزی را بر اساس متر در این قسمت وارد نمایید.
 • ارتفاع سکوی نشیمن:

  ارتفاع سکوی نشیمن را در این قسمت وارد نمایید. نرم افزار این مقدار را بصورت پیش فرض 0.5 متر در نظر گرفته است.
خروجی ها
 • مساحت جکوزی:

  با توجه به ابعاد وارد شده مساحت جکوزی محاسبه شده و بر اساس متر مربع نمایش داده می شود.
 • حجم جکوزی:

  با توجه به داده های وارد شده، حجم جکوزی محاسبه شده و بر اساس متر مکعب نمایش داده می شود.
منابع : - مرجع جامع استخر، سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)
قطر بزرگ جکوزی (متر)
 
قطر کوچک جکوزی (متر)
 
عمق جکوزی (متر)
 
ارتفاع سکوی نشیمن (متر)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.