محاسبه بار حرارتی و دبی آبگرم

ورود
در نرم افزار بار حرارتی ساختمان مسكونی، حرارت مورد نیاز برای گرمایش ساختمان مسكونی بصورت دقیق محاسبه می گردد. لازم بذكر است دمای آسایش انسان در نرم افزار بار گرمایشی آپارتمان، 21 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است. در نرم افزار محاسبه حجم مخزن آبگرم ساختمان اداری، میزان ظرفیت مخزن جهت تأمین آبگرم ساختمان، محاسبه می گردد. در این نرم افزار با توجه به مصرف کننده های موجود در محوطه استخر، حجم مخزن آبگرم لازم برای استخر محاسبه می شود.
ورودی ها