محاسبه کولر آبی

خرید کولر آبی
در این نرم افزار با توجه به شهر مورد نظر و دمای خشك و مرطوب آن، ظرفیت کولر مورد نیاز را به دو روش محاسبه و به نمایش می گذارد. توجه داشته باشید نتیجه برای شهرهایی نشان داده می شود که رطوبت و دمای آن شهر برای استفاده از کولر آبی مناسب باشد. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • شهر محل سکونت:

  شهر محل اجرای پروژه را مشخص کنید تا نرم افزار بصورت خودکار دمای مرطوب و خشک سال را از جداول استاندارد استخراج نموده و نمایش دهد. البته این امکان وجود دارد که کاربر بصورت دستی دما را تغییر دهد.
 • دمای مرطوب هوا:

  پس از انتخاب شهر مربوطه این مقدار از جداول استاندارد استخراج گردیده و توسط نرم افزار بر اساس سانتیگراد، جانمایی می گردد. شما می توانید بصورت دستی یا به کمک دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس این مقدار را تغییر دهید.
 • دمای خشک هوا:

  پس از انتخاب شهر مربوطه این مقدار از جداول استاندارد استخراج گردیده و توسط نرم افزار بر اساس سانتیگراد، جانمایی می گردد. شما می توانید بصورت دستی یا به کمک دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس این مقدار را تغییر دهید.
 • مساحت زیربنای ساختمان:

  منظور از این قسمت کل زیربنایی از ساختمان است که نیاز به سرمایش دارد. در آپارتمانها باید این مقدار برای هر واحد جداگانه در نظر گرفته شود.
 • ارتفاع هر طبقه:

  : ارتفاع طبقه در محاسبه ظرفیت کولر آبی لازم است. لذا می توانید این مقدار را به صورت دستی وارد نمایید. نرم افزار این مقدار را بصورت پیش فرض 280 سانتیمتر در نظر گرفته است.
 • نوع آب و هوای منطقه:

  منظور از این قسمت شرایط آب و هوایی منطقه جغرافیایی مورد نظر می باشد. در این قسمت نوع آب و هوای آن منطقه را از لیست باز شونده می توان انتخاب نمود. در نرم افزار شرایط آب و هوایی معتدل بصورت پیش فرض انتخاب شده است.
 • مساحت زیربنای ساختمان:

  منظور از این قسمت کل زیربنایی از ساختمان که نیاز به سرمایش دارد. در آپارتمانها باید این مقدار برای هر واحد جداگانه در نظر گرفته شود.
 • ارتفاع هر طبقه:

  .ارتفاع طبقه در محاسبه ظرفیت کولر آبی لازم است. لذا می توانید این مقدار را به صورت دستی وارد نمایید. نرم افزار این مقدار را بصورت پیش فرض 280 سانتیمتر در نظر گرفته است.
خروجی ها
 • هوادهی کولر آبی:

  منظور مقدار هوادهی کولر آبی بر حسب cfm می باشد.
 • هوادهی کولر آبی:

  منظور مقدار هوادهی کولر آبی بر حسب متر مکعب در ساعت می باشد.
 • مصرف آب کولر:

  در این پارامتر میزان آبی که در هر ساعت توسط کولر مصرف می گردد نیز محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- ASHRAE HANDBOOK-SYSTEM AND EQUIPMENT


نوع آب و هوای منطقه
دمای مرطوب هوا (سانتیگراد )
 
دمای خشک هوا (سانتیگراد )
   
مساحت زیربنای ساختمان (متر مربع )
 
ارتفاع هر طبقه (سانتیمتر )
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.