محاسبه مخزن انبساط باز

خرید مخزن انبساط باز
ورود
در ماژول محاسبه حجم مخزن انبساط باز، حجم مخزن را به دو روش مختلف، یکی بر اساس ظرفیت دیگ (تخمینی) و دیگری بر اساس حجم سیستم (مهندسی) ، محاسبه می نماییم. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • ظرفیت حرارتی دیگ:

  ظرفیت حرارتی دیگهای در حال كار متصل به مخزن انبساط را بر حسب کیلوکالری در ساعت در این قسمت وارد نمایید. در صورت نیاز به محاسبه این مقدار، روی لینک محاسبه کلیک کرده و پس از ورود داده های خواسته شده عدد حاصله را توسط دکمه بازگشت نتیجه در باکس مربوطه جایگذاری نمایید.
 • حجم آبگیری كل سیستم:

  منظور مقدار حجم كل آب موجود در سیستم سیركوله دیگ است كه باید بر حسب لیتر محاسبه و وارد شود.
خروجی ها
 • حجم مخزن انبساط باز:

  با توجه به ظرفیت حرارتی دیگ، حجم مخزن انبساط باز را بر اساس لیتر به شما نمایش می دهد.
 • قطر لوله رفت:

  با توجه به حجم مخزن، قطر لوله ی ورودی به مخزن نیز براساس اینچ محاسبه می گردد.
 • قطر لوله برگشت:

  این مقدار با توجه به حجم مخزن انبساط باز محاسبه شده و بر اساس اینچ به نمایش گذاشته می شود.
 • حجم مخزن انبساط باز:

  با توجه به حجم آب سیستم دیگ، حجم مخزن انبساط باز بر اساس لیتر محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- راهنمای مهندسی گرمایش و تهویه مطبوع (مهندس محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)


ظرفیت حرارتی دیگ (کیلوکالری در ساعت )
حجم آبگیری کل سیستم (لیتر )
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.