محاسبه حجم مخزن ذخیره گازوئیل

خرید مخزن ذخیره سوخت
در نرم افزار محاسبه مخزن ذخیره سوخت، ظرفیت مخزن ذخیره جهت نگهداری سوخت مورد نیاز مشعل در بازه زمانی مورد نظرتان، محاسبه می گردد. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • مصرف سوخت مشعل:

  در این قسمت باید میزان مصرف سوخت مشعل را بر اساس لیتر در ساعت وارد نمایید و یا با استفاده از لینک محاسبه، این مقدار را بدست آورده و با زدن دکمه بازگشت نتیجه، عدد حاصله را جانمایی کنید.
 • ساعت کار مشعل در شبانه روز:

  مجموع ساعات کارکرد مشعل در 24 ساعت شبانه روز را بصورت دستی وارد و یا با کمک دکمه های کنار باکس مشخص نمایید. نرم افزار بصورت پیش فرض این مقدار را 16 ساعت در نظر گرفته است.
 • تعداد روز جهت ذخیره سوخت:

  هدف از ثبت این پارامتر، تعیین حجم مخزن سوخت برای بازه زمانی وارد شده است.
خروجی ها
 • حجم مخزن گازوئیل:

  با استفاده از پارامترهای بالا، حجم لازم جهت نگهداری سوخت گازوئیل در بازه زمانی مشخص شده، بر اساس لیتر محاسبه شده و به نمایش گذاشته می شود.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)
مصرف سوخت مشعل (لیتر بر ساعت )
ساعت کار مشعل در شبانه روز
 
تعداد روز جهت ذخیره سوخت
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.