محاسبه مشعل دیگ

توسط این نرم افزار ، مشعل مناسب و میزان مصرف سوخت برای یك دیگ ،بر اساس ظرفیت دیگ و راندمان مشعل محاسبه می شود. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • ظرفیت دیگ:

  چون مشعل باید آب دیگ را گرم نماید لذا تعیین ظرفیت دیگ بسیار مهم است. این مقدار را می توان به صورت دستی وارد نمود و یا از لینک محاسبه استفاده نمایید. با زدن لینک محاسبه وارد ماژول محاسبه ظرفیت دیگ می شوید. در آنجا پس از ورود اطلاعات مربوطه، ظرفیت دیگ بدست آمده و پس از زدن دکمه بازگشت نتیجه، مقدار حاصله در باکس مربوطه جایگذاری می گردد.
 • راندمان مشعل:

  در این قسمت منظور میزان بازده حرارتی مشعل می باشد که بر اساس كاتالوگ سازندگان آن مشخص می گردد. مقدار را می توانید یا بصورت دستی وارد نمایید یا با دکمه های کنار باکس مقدار پیش فرض را تغییر دهید.
 • نوع سوخت:

  هر مشعل جهت روشن شدن و كار كردن نیاز به سوخت گاز یا گازوییل دارد كه در این قسمت باید مشخص گردد.
خروجی ها
 • ظرفیت مشعل:

  ظرفیت حرارتی مشعل را بر حسب کیلوکالری در ساعت محاسبه نموده و نمایش می دهد.
 • مصرف سوخت:

  میزان سوختی که مشعل در هر ساعت کارکرد مصرف می نماید را بر حسب لیتر بر ساعت برای گازوییل و مترمكعب بر ساعت برای گاز به نمایش می گذارد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسیسات ساختمان (مهندس سید مجتبی طباطبایی)
ظرفیت دیگ (کیلوکالری در ساعت )
راندمان مشعل(درصد)
 
نوع سوخت

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.