محاسبه مبدل حرارتی

خرید مبدل حرارتی استخر جکوزی
ورود
در این نرم افزار، با توجه به داده های وارد شده، توان حرارتی مبدل جکوزی یا استخر مورد نظرتان محاسبه شده و به نمایش گذاشته می شود.
ورودی ها
 • گرمای مورد نیاز پیش گرمایش آب:

  منظور میزان گرمای لازم جهت پیش گرمایش آب جکوزی از دمای اولیه به دمای مطلوب طی مدت زمان تعیین شده از طرف کاربر می باشد.. اگر این مقدار را در دست دارید میتوانید وارد نمایید در غیر اینصورت از لینک محاسبه استفاده نمایید و این مقدار را بدست آورید و بر اساس کیلوکالری بر ساعت در باکس مربوطه ثبت نمایید.
 • اتلاف حرارت هدایتی از سطح جکوزی:

  میزان گرمایی از سطح آب جکوزی به هوای اطراف تلف می شود و باید مجددا جبران شود را بر اساس کیلوکالری بر ساعت محاسبه نموده و نمایش می دهد.
 • درصد بالاسری طراحی:

  بعد از محاسبه عدد ظرفیت حرارتی کل جهت مبدل ، ممکن است بخواهید بخاطر بالا بردن ضریب اطمینان طراحی ، درصدی به این ظرفیت اضافه نمایید. لذا می توانید اعدادی از 0 تا 100 درصد(دوبرابر) را در فیلد مربوطه جاگذاری نمایید.
 • گرمای مورد نیاز پیش گرمایش آب:

  مقدار حرارت لازم جهت گرم نمودن آب با دمای اولیه به دمای مطلوب می باشداگر این مقدار را در دست دارید میتوانید وارد نمایید در غیر اینصورت از لینک محاسبه استفاده نمایید و این مقدار را بدست آورید و بر اساس کیلوکالری بر ساعت در باکس مربوطه ثبت نمایید.
 • اتلاف حرارت هدایتی از سطح استخر:

  میزان گرمایی از سطح آب استخر به هوای اطراف تلف می شود و باید مجددا جبران شود را بر اساس کیلوکالری بر ساعت محاسبه نموده و نمایش می دهد.
 • درصد بالاسری طراحی:

  بعد از محاسبه عدد ظرفیت حرارتی کل جهت مبدل ، ممکن است بخواهید بخاطر بالا بردن ضریب اطمینان طراحی ، درصدی به این ظرفیت اضافه نمایید. لذا می توانید اعدادی از 0 تا 100 درصد(دوبرابر) را در فیلد مربوطه جاگذاری نمایید.
خروجی ها
 • توان حرارتی مبدل جکوزی:

  توان حرارتی مبدل جکوزی بر اساس کیلوکالری بر ساعت محاسبه می شود و به شما نمایش می دهد. با توجه به توان حرارتی می توانید مبدل مربوطه را از کاتالوگ شرکت های سازنده انتخاب نمایید.
 • توان حرارتی مبدل جکوزی:

  توان حرارتی مبدل جکوزی بر اساس کیلووات محاسبه می شود و به شما نمایش می دهد. با توجه به توان حرارتی می توانید مبدل مربوطه را از کاتالوگ شرکت های سازنده انتخاب نمایید.
 • توان حرارتی مبدل استخر:

  توان حرارتی مبدل استخر بر اساس کیلوکالری بر ساعت محاسبه می شود و به شما نمایش می دهد. با توجه به توان حرارتی می توانید مبدل مربوطه را از کاتالوگ شرکت های سازنده انتخاب نمایید.
 • توان حرارتی مبدل استخر:

  توان حرارتی مبدل استخر بر اساس کیلووات محاسبه می شود و به شما نمایش می دهد. با توجه به توان حرارتی می توانید مبدل مربوطه را از کاتالوگ شرکت های سازنده انتخاب نمایید.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- مرجع جامع استخر،سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)


(Kcal/hr) گرمای مورد نیاز پیش گرمایش آب
(Kcal/hr) اتلاف حرارت هدایتی از سطح جکوزی
درصد بالاسری طراحی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.