محاسبه پکیج دیواری و زمینی

بار گرمایشی فضای داخلی ساختمان (کیلوکالری در ساعت )
دبی آبگرم مصرفی (لیتر در ساعت)
راندمان حرارتی پکیج(درصد)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.