محاسبه پمپ سیرکولاتور دیگ

ورود
در نرم افزار محاسبه پمپ سیرکولاتور دیگ ساختمان مسکونی، هد و دبی پمپ جهت چرخش آب گرم دیگ در سیستم حرارت مرکزی ساختمان محاسبه می شود و توسط آنها می توان پمپ مورد نظر را با توجه به کاتالوگ مشخصات شرکت سازنده، انتخاب نمود. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • ظرفیت حرارتی دیگ:

  جهت محاسبه دبی پمپ به این پارامتر نیاز است. در صورتیکه ظرفیت حرارتی دیگ را میدانید بصورت دستی در باکس مربوطه وارد نمایید در غیر اینصورت با ورود به لینک محاسبه و ورود داده های لازم، این مقدار بدست آمده و با زدن دکمه بازگشت نتیجه عدد حاصله در باکس جانمایی می شود.
 • ارتفاع دورترین وسیله گرمایشی از پمپ:

  منظور از این قسمت مشخص نمودن حداکثر ارتفاعی است که پمپ باید آب را تا آنجا شارژ نماید. معمولا این فاصله مساوی ارتفاع کل ساختمان است.
 • فاصله افقی دورترین وسیله گرمایشی از پمپ:

  در این باکس باید فاصله افقی دورترین وسیله ای که پمپ باید آب دیگ را تا آنجا شارژ نماید را وارد نمایید. جهت محاسبه این فاصله می توانید طول ساختمان را بعلاوه عرض آن کرده و عدد حاصله را در باکس مربوطه ثبت نمایید.
 • اُفت فشار مجاز در هر صد متر:

  آب در حال گردش در اثر طولانی بودن مسیر یا اتصالات دیگر دچار اُفت فشار می شود. در اینجا اگر مقدار اُفت فشار را در هر صد متر می دانید بصورت دستی بر اساس متر آب وارد نمایید در غیر اینصورت با کمک لینک محاسبه این مقدار را بدست آورید.
خروجی ها
 • دبی پمپ:

  میزان دبی آب دیگ مورد نیاز که پمپ باید در سیستم بگرداند را بر حسب لیتر در دقیقه به شما نمایش می دهد.
 • هد پمپ:

  با توجه به ورود داده ها، حداقل هد پمپ سیرکوله محاسبه شده و به نمایش گذاشته می شود.
 • حال می توانید با داشتن دو پارامتر دبی و هد، پمپ مورد نظر را از کاتالوگ مشخصات شرکت سازنده ی مربوطه انتخاب نمایید.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)


کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.