محاسبه بار گرمایی سونا بخار

ورود
در این ماژول از نرم افزار مقدار گرما و بخار لازم جهت گرم کردن اتاق سونا بخار را محاسبه و نمایش می دهد.
ورودی ها
 • طول اتاق سونا بخار:

  جهت محاسبه بار حرارتی اتاق سونای بخار، طول اتاق را بر حسب متر وارد نمایید.
 • عرض اتاق سونا بخار:

  عرض اتاق سونا بخار را بر اساس متر وارد نمایید.
 • ارتفاع اتاق سونا بخار:

  ارتفاع اتاق سونا بخار را در این قسمت وارد نمایید. نرم افزار مطابق استاندارد این مقدار را 2.1 متر در نظر گرفته است.
 • جنس مصالح دیوارها و کف:

  جنس مصالح دیوار و کف در محاسبه بار حرارتی اتاق سونا بسیار مهم است. از منوی کشویی جنس مورد نظر را انتخاب نمایید.
 • تعداد دیوارهای رو به فضای باز:

  تعداد دیوارهایی از سونا را که پشت به فضای باز هستند را در این قسمت وارد نمایید.
خروجی ها
 • حجم اتاق سونا بخار:

  با توجه به ابعاد وارد شده، حجم اتاق سونا بخار بر اساس متر مکعب محاسبه شده و به نمایش گذاشته می شود.
 • توان دیگ سونا بخار:

  توان حرارتی دیگ بخار مورد نیاز برای تولید بار حرارتی لازم جهت اتاق سونا بخار ، در این قسمت بر اساس کیلووات محاسبه شده و نمایش داده می شود.
 • مقدار بخار مورد نیاز:

  با توجه به حجم اتاق، میزان بخار لازم جهت گرمایش اتاق مربوطه محاسبه شده و بر اساس کیلوگرم بر ساعت به شما نمایش می دهد.
منابع : - مرجع جامع استخر، سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- مراجعات سریع ( مهندس محمدرضا سلطاندوست)
طول اتاق سونا بخار (متر)
 
عرض اتاق سونا بخار (متر)
 
ارتفاع اتاق سونا بخار (متر)
 
جنس مصالح دیوارها و کف
 
تعداد دیوارهای رو به فضای باز
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.