محاسبه بار گرمایی سونا خشک

ورود
در این ماژول از نرم افزار پس از ورود ابعاد اتاق سونا خشک، بار گرمایی لازم محاسبه و به نمایش گذاشته می شود.
ورودی ها
 • طول اتاق سونا خشک:

  جهت محاسبه حجم اتاق به ابعاد اتاق نیاز داریم لذا در این قسمت طول اتاق سونا را بر اساس متر وارد نمایید.
 • عرض اتاق سونا خشک:

  عرض اتاق را بر اساس متر وارد نمایید.
 • ارتفاع اتاق سونا خشک:

  از دیگر پارامترهای مهم در محاسبه حجم اتاق، ارتفاع اتاق می باشد. معمولا ارتفاع اتاق های سونا 2.1 متر در نظر گرفته می شود. در صورتیکه مقدار دیگری در نظر دارید در باکس مربوطه وارد نمایید.
خروجی ها
 • حجم اتاق سونای خشک:

  با ورود ابعاد اتاق، حجم اتاق بر اساس متر مکعب محاسبه گردیده و به نمایش گذاشته می شود.
 • بار گرمایی مورد نیاز:

  میزان گرمای لازم جهت گرم کردن اتاق سونا، در این قسمت محاسبه شده و بر اساس کیلوکالری در ساعت نمایش داده می شود.
 • ظرفیت گرمکن برقی:

  جهت گرم نمودن اتاق سونای خشک می توان از گرمکن برقی استفاده نمود. در اینجا توان گرمکن برقی جهت گرم نمودن اتاق سونا بر اساس کیلو وات محاسبه گردیده است.
 • ظرفیت گرمکن مادون قرمز:

  جهت گرم کردن اتاق سونای خشک می توان به جای گرمکن برقی، از گرمکن مادون قرمز استفاده نمود. گرمای حاصله از این گرمکن، حرارتی معتدل و خشک است که در این قسمت توان گرمکن را محاسبه نموده و بر اساس کیلووات به نمایش گذاشته می شود.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- مرجع جامع استخر، سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
طول اتاق سونا خشک (متر)
 
عرض اتاق سونا خشک (متر)
 
ارتفاع اتاق سونا خشک (متر)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.