محاسبه مخزن انبساط بسته

خرید مخزن انبساط بسته
ورود
مخازن انبساط بسته به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. در این نرم افزار با انتخاب هر مدل از مخزن انبساط بسته، پس از ورود داده های خواسته شده، حجم مخزن مورد نیاز جهت سیستم مربوطه محاسبه می گردد. بیشتر بدانید

ورودی ها

در مخازن انبساط بسته قابل تنظیم، در پایین مخزن آب و در بالای آن یك گاز خنثی مانند ازت وجود دارد.در این مخازن دیافراگم وجود ندارد.
 • حجم آبگیری سیستم:

  منظور مقدار حجم كل آب موجود در سیستم سیركوله دیگ است كه باید بر حسب لیتر وارد شود.
 • ارتفاع ساختمان:

  جهت فشار استاتیک سیستم ، این پارامتر از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا میتوانید این مقدار را بصورت دستی بر اساس متر وارد نمایید.
 • درجه حرارت کاری سیستم:

  در این قسمت درجه آب در حال گردش در سیستم گرمایشی ساختمان بصورت دستی بر اساس سانتیگراد وارد می گردد.
 • حداکثر فشار کاری سیستم:

  متناسب با ارتفاع ساختمان و فشار مورد نیاز دورترین وسیله گرمایشی ، فشار کاری سیستم متفاوت است. در این قسمت فشار مورد نیاز مدار را به صورت دستی بر اساس بار وارد نمایید.
 • ظرفیت حرارتی دیگ:

  ظرفیت حرارتی دیگهای در حال كار متصل به مخزن انبساط را بر حسب کیلوکالری در ساعت در این قسمت وارد نمایید. در صورت نیاز به محاسبه این مقدار، روی لینک محاسبه زده و پس از ورود داده های خواسته شده عدد حاصله را توسط دکمه بازگشت نتیجه در باکس مربوطه جایگذاری نمایید.
 • ارتفاع ساختمان:

  جهت فشار استاتیک سیستم ، این پارامتر از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا میتوانید این مقدار را بصورت دستی بر اساس متر وارد نمایید.
خروجی ها
 • حجم مخزن انبساط بسته:

  در این نرم افزار پس از ورود درست داده های درخواست شده، حجم مخزن انبساط بسته جهت ساختمان مربوطه بر اساس لیتر محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
 • قطر لوله:

  با توجه به حجم مخزن و فشار مورد نیاز در سیستم، قطر لوله کشی مخزن انبساط بسته نیز محاسبه می گردد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- راهنمای مهندسی گرمایش و تهویه مطبوع (مهندس محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)
- روش نوین محاسبات و مبانی طراحی تاسیسات ( مهندس منصوری)
نوع مخزن انبساط بسته:


حجم آبگیری سیستم (لیتر )
 
ظرفیت حرارتی دیگ (کیلوکالری در ساعت )
ارتفاع ساختمان (متر)
 
درجه حرارت کاری سیستم (سانتيگراد)
 
حداکثر فشار کاری سیستم (بار)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.