نرم افزار محاسبه بار گرمایشی ساختمان


محاسبه بار گرمایشی ساختمان
چکیده :

جهت گرمایش محیط زندگی در فصول سرد ، نیاز به وسایلی داریم که شرایط مطلوبی را برای انسان مهیا نمایند. لذا در تاسیسات ساختمان تجهیزاتی را باید تعبیه کنیم که تولید گرما کرده و آنرا به داخل ساختمان منتقل کنند. برای اینکار مهندسین طراح باید ظرفیت حرارتی دستگاهها را محاسبه نمایند. لذا ما در این مقاله به تعاریف بار گرمایی و روشهای محاسبه آن می پردازیم و در نهایت برای سهولت در محاسبه ، سایت " ترموسافت، بخش محاسبه بار گرمایی " با لینک زیر را معرفی می کنیم.

تعریف بار گرمایشی ساختمان :

به میزان گرمایی که در یک ساختمان از طریق جدارها،کف و سقف،شیشه ها،درزها و دیگر عوامل هدر می رود و باید از طریق دستگاههای گرمازا نظیر دیگ،هواساز و ... جبران شود را بار گرمایی ساختمان گویند. لذا محاسبه دقیق بار حرارتی ساختمان در انتخاب سیستم گرمایشی و قیمت تمام شده اجزای آن نظیر پمپ ها،لوله کشی و لوازم تاسیساتی دیگر بسیار مهم است. از طرفی انتخاب صحیح لوازم گرمایشی نقش مهمی در کاهش هزینه های آبونمان ماهیانه ساختمان و مصرف سوخت سیستم گرمایشی دارد.

روشهای محاسبه‏‏ بار گرمایی ساختمان :

برای محاسبه بار گرمایشی ساختمان به سه طریق می توان عمل کرد:


1- محاسبه سر انگشتی بار گرمایشی (تخمین بار گرمایشی) :

در این روش بصورت ساده ، مساحت زیر بنای ساختمان را در عدد ثابتی ضرب می کنند تا بار گرمایی ساختمان بصورت حدودی محاسبه شود. بنابراین دمای طرح داخل ، دمای طرح خارج ساختمان، نوع عایق بندی ساختمان و میزان انتقال حرارت جدارها در محاسبات دخیل نیوده و محاسبات با خطای زیادی روبرو می باشد و در نتیجه فقط برای ساختمانهای کوچک کاربرد دارد.

معمولا بار حرارتی هر متر مربع از ساختمانها را در شهرهای معتدل 550Btu/hr ، در شهرهای سردسیر 750Btu/hr و در شهرهای گرمسیر 300Btu/hr در نظر می گیرند. البته در این محاسبات ارتفاع هر واحد بصورت استاندارد 3 متر در نظر گرفته می شود.

بعنوان مثال در یک شهر معتدل مانند تهران ، عدد بار گرمایشی هر متر مربع از ساختمان مسکونی 550 Btu/hr می باشد(به ازای هر 3 متر ارتفاع آپارتمان). پس برای یک آپارتمان 100 متری با ارتفاع 2.8 متر ،بار گرمایشی برابر است با :

Q(total) =Q(per meter) * A * h / 3
Q=550*100*2.8/3=51333 Btu/hr

2- محاسبه دقیق بار گرمایشی ساختمان :

در این روش همه پارامترهای دخیل در اتلاف انرژی ساختمان در نظر گرفته شده و محاسبه می گردد. یعنی تمامی موارد شامل دمای طرح داخل ،دمای طرح خارج، بار هدایتی از دیوارها،بار هدایتی از پنجره،بار هدایتی از درها،بار هدایتی از کف،بار هدایتی از سقف،بار ناشی از نفوذ هوا و ... محاسبه می شود. بنابراین باید توسط مهندسین محاسب و نرم افزارهای دقیق نظیر کریر (carrier) محاسبه شوند که دارای پیچیدگی خاصی در محاسبات می باشند.فرمول اصلی محاسبات بار گرمایشی بصورت زیر می باشد:

Q= Σ UA(To-Ti)

Q: بار حرارتی کل
U: ضریب انتقال هدایت حرارتی هر جدار که از جداول استاندارد بر حسب نوع مصالح ساختمانی باید استخراج شود.
To: دمای طرح خارج
Ti: دمای طرح داخل
بنابراین فرمول فوق را باید برای هر جدار موجود در ساختمان محاسبه نمود . مجموع تمام این بارها ، بار گرمایشی کل خواهد بود.

3- محاسبه بار حرارتی ساختمان از طریق نمودارها :

در این روش که با درصد خطای کمی ،بار گرمایشی ساختمان را برآورد می کند می توان از طریق نمودارهای موجود در استانداردها، به راحتی بار گرمایی ساختمان را محاسبه نمود. در این نمودارها نوع ساختمان،دمای طرح خارج ، دمای طرح داخل ، طبقه مورد نظر و عایق بندی ساختمان نیز در نظر گرفته شده است.

بار گرمایشی ساختمان نمودار تعیین بار گرمایشی هر فوت مکعب از یک ساختمان چند طبقه با دمای داخل 21 درجه سانتیگراد

نرم افزار محاسبه بار گرمایشی :

شما می توانید با استفاده از نرم افزار ترموسافت به آدرس زیر به محاسبه بار گرمایی ساختمان بپردازید. در نرم افزار محاسبه بار گرمایی ترموسافت ، از روش سوم بعلت دقت بالا و عدم پیچیدگی آن استفاده شده است. در این نرم افزار ، با تعیین شهر محل احداث ساختمان ،دمای سردترین روز سال بعنوان دمای طرح خارج نمایش داده می شود.. با مشخص کردن نوع عایق بندی و مساحت زیر بنا می توانیم به محاسبه بار گرمایی ساختمان بپردازیم و نتیجه مطلوب را دریافت نماییم.

با محاسبه بار گرمایشی می توان تجهیزاتی نظیر دیگ ، مشعل ،منبع سوخت،مشعل،رادیاتور ، پمپ ها و غیره را محاسبه و انتخاب نمود.

کلمات کلیدی:
بار گرمایشی ساختمان,تخمین بار گرمایشی ساختمان,تعیین بار گرمایشی ساختمان,بار گرمایی ساختمان,تعیین ار گرمایی ساختمان,تخمین بار گرمایی ساختمان,بار حرارتی ساختمان,تعیین بار حرارتی ساختمان,تخمین بار حرارتی ساختمان,تخمین سرانگشتی بار حرارتی,محاسبه سر انگشتی بار حرارتی,محاسبه سر انگشتی بار گرمایی,محاسبه سر انگشتی بار گرمایشی,محاسبه سرانگشتی,محاسبه دقیق بار گرمایی,محاسبه دقیق بار گرمایشی,محاسبه دقیق بار حرارتی,تعیین ظرفیت حرارتی ساختمان,تعیین بار ساختمان,محاسبه بار ساختمان,فرمول محاسبه بار گرمایشی,فرمولهای بار گرمایشی,فرمولهای بار گرمایی,فرمول بار گرمایی,فرمول بار حرارتی,نرم افزار محاسبه بار حرارتی, نرم افزار محاسبه بار گرمایی, نرم افزار محاسبه بار گرمایشی,اتلاف حرارتی ساختمان,اتلاف انرژی در ساختمان,اتلاف حرارت در ساختمان,اتلاف گرما از ساختمان,اتلاف گرما از پنجره ها,تعریف بار حرارتی,بار حرارتی چیست,دانلود نرم افزار carrier, ,نرم افزار کریر,نحوه محاسبه بار گرمایشی ساختمان,محاسبات سرانگشتی بار گرمایی تاسیسات,محاسبات سرانگشتی تاسیسات گرمایشی,محاسبه سرانگشتی بار حرارتی,محاسبات بارهای گرمایشی,تخمین بار گرمایی ساختمان,بار گرمایش ساختمان چگونه محاسبه می شود,تعریف بار حرارتی,بار حرارتی چیست,محاسبه بار گرمایی,معنی بار گرمایشی,معنی بار گرمایی,محاسبه آنلاین بار گرمایشی,hvac,روش محاسبه بار گرمایشی,روش محاسبه بار گرمایی,روش محاسبه بار حرارتی,محاسبه سریع بار حرارتی,محاسبه سریع بار گرمایشی,محاسبه سریع بار گرمایی,محاسبه گرمایش و بار حرارتی,محاسبات بارهای ساختمان,تفاوت بار حرارتی و برودتی,محاسبات تلفات حرارتی ساختمان,تلفات گرمایی ساختمان,محاسبه اتلاف انرپی در ساختمان,محاسبات حرارتی ساختمان,بررسی بار حرارتی ساختمان,محاسبه گرمایش و بار حرارتی ساختمان,دانلود نرم افزار محاسبه بار حرارتی ساختمان
building heating load, building heating load estimation, building heating load determination, building heating load, building heating load determination, building heating load estimation, building thermal load, building thermal load determination, building thermal load estimation, thumb estimation of thermal load, fingertip calculation thermal load, fingertip calculation of thermal load, fingertip calculation of heating load, thumb calculation, accurate calculation of heat load, accurate calculation of heating load, accurate calculation of heat load, determination of thermal capacity of building, determination of building load, calculation of building load, calculation formula of heating load , heating load formulas, heat load formulas, heat load formula, heat load formula, heat load calculation software, heat load calculation software, heating load calculation software, heat loss of building, energy loss in building, heat loss in building, loss Heat from the building, heat loss from the windows, definition of heat load, what is heat load, download carrier software, carrier software, how to calculate building heating load, thermal load calculations of facilities, thermal load calculations of heating facilities, thermal load calculation, Calculation of heating loads, estimation of building heat load, how to calculate heating load of building, definition of heat load, what is heat load, calculation of heat load, meaning of heat load, meaning of heat load, online calculation of heat load, hvac, calculation method of heat load, method Heat load calculation, heat load calculation method, quick calculation of heat load, quick calculation of heating load, quick calculation of heat load, calculation of heating and heat load, calculation of building loads, difference of heat and cooling load, calculation of heat loss of building, heat loss of building, calculation Energy loss in the building, thermal calculations of the building, checking the thermal load of the building, calculating the heating and thermal load of the building, downloading the software for calculating the thermal load of the building

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.