نرم افزار محاسبه دبی آبگرم ، حجم منبع آبگرم و بارحرارتی آبگرم بهداشتی


محاسبه دبی آبگرم ، حجم منبع آبگرم و بارحرارتی آبگرم بهداشتی
چکیده :

بخاطر نیاز مبرم انسان به آب گرم جهت شستشو ،تهیه آن یکی از مهمترین وظایف تاسیسات مکانیکی ساختمان ها می باشد. لذا محاسبه بار حرارتی آب گرم و حجم منبع آبگرم یک ساختمان بسیار ضروری می باشد. ما در این مقاله به معرفی استانداردهای محاسبه دبی آبگرم؛ محاسبه حجم مخزن آب گرم و محاسبه بار حرارتی آبگرم بهداشتی می پردازیم. در انتها نیز برای سهولت در محاسبه به معرفی نرم افزار محاسبه بار حرارتی آبگرم بهداشتی در سایت ترموسافت می پردازیم.(توسط دکمه زیر به برنامه وارد شوید)

بار حرارتی آبگرم

محاسبه دبی آب گرم ساختمان :

برای تهیه آبگرم بهداشتی ساختمان باید ابتدا میزان مصرف آب گرم بهداشتی را تعیین نماییم. اما همانطور که می دانیم میزان مصرف آبگرم ساختمانها با کاربری های مختلف باهم متفاوت می باشد. بعنوان مثال میزان مصرف آبگرم یک واحد آپارتمان با یک واحد اداری متفاوت است . لذا بر حسب کاربری ساختمان و با استفاده از جداول استاندارد اشری (ASHRAE) می توانیم میزان مصرف یک ساختمان را بر حسب کاربری آن محاسبه نماییم .ابتدا میزان مصرف هر وسیله بهداشتی را از جدول استخراج و در تعداد آن ضرب کرده و نهایتا همه آنها را باهم جمع می کنیم. البته بخاطر آنکه تمامی وسایل مصرف کننده آبگرم در ساختمان به طور همزمان استفاده نمی شوند، ضریب همزمانی یا (Demand Factor) نیز در محاسبه دبی آبگرم بهداشتی لحاظ می شود که این ضریب در ساختمانهای مختلف ، در استاندارد اشری تعریف شده اند.

محاسبه حجم مخزن آبگرم بهداشتی :

جهت آسایش و رفاه حال ساکنین ساختمان ، لازم است مقداری آبگرم در یک منبع بصورت ذخیره داشته باشیم. لذا باید پس از محاسبه دبی آبگرم بهداشتی ، ضریبی بعنوان ضریب ذخیره منبع آبگرم یا (Storage Capacity Factor) در دبی مورد نیاز لحاظ شود تا حجم مخزن آبگرم بدست آید. البته در اینجا هم ضریب ذخیره منبع آبگرم برای هر نوع کاربری ساختمان متفاوت بوده و از استاندارد اشری قابل استخراج می باشد.

مخزن آب گرم بهداشتی

محاسبه بار حرارتی آبگرم بهداشتی :

بار حرارتی آبگرم ساختمان میزان حرارت لازم برای گرمایش اب گرم مورد نیاز از دمای محیط تا دمای 60 درجه سانتیگراد است که باید توسط بویلر تامین شود. بنابراین پس از آنکه دبی آبگرم بهداشتی را محاسبه کردیم، می توانیم با استفاده از فرمول زیر و در نظر گرفتن اختلاف دمای آب ورودی و خروجی مخزن ، میزان بار حرارتی آب گرم را نیز محاسبه نماییم.

Q(Btu/hr) = 8.34 x GPH x (t2-t1)

Q: بار حرارتی آبگرم می باشد . معمولا t1=40 و t2=140 درجه فارنهایت می باشد . پس بصورت خلاصه بار حرارتی آبگرم بهداشتی برابر است با:

Q(Btu/hr) = 834 x GPH

نرم افزار محاسبه دبی آبگرم بهداشتی ساختمان و بار حرارتی مخزن آبگرم

شما می توانید در سایت محاسبات تاسیسات مکانیکی "ترموسافت" ، میزان دبی آبگرم بهداشتی ساختمان ، حجم منبع آب گرم و بار حرارتی مخزن آبگرم مورد نیاز خود را برحسب کاربری ساختمان محاسبه نمایید.کافیست نوع مصرف کننده ها و تعداد آنها را در نرم افزار وارد کنید تا نرم افزار ترموسافت بصورت دقیق و مطابق استاندارد تمامی موارد فوق را به شما نمایش دهد.

کلمات کلیدی:
محاسبه حجم مخزن آبگرم,محاسبه حجم مخزن آب گرم, محاسبه حجم منبع آبگرم, محاسبه حجم منبع آب گرم, تعیین حجم مخزن آبگرم,تعیین حجم مخزن آب گرم, تعیین حجم منبع آبگرم, تعیین حجم منبع آب گرم,، تعيين حجم منبع آب گرم، فرمول محاسبه حجم مخزن آبگرم,فرمول محاسبه حجم مخزن آب گرم,فرمول محاسبه حجم منبع آبگرم,فرمول محاسبه حجم منبع آب گرم,حجم مخزن آبگرم بهداشتی,ظرفیت مخزن آبگرم بهداشتی,حجم مخزن آب گرم بهداشتی,ظرفیت منبع آب گرم بهداشتی،ظرفیت منبع آبگرم بهداشتی،بار حرارتی منبع آبگرم,بار حرارتی منبع آب گرم,بار حرارتی مخزن آب گرم,بار حرارتی مخزن آبگرم,بار حرارتی دبی آبگرم بهداشتی,بار حرارتی دبی آب گرم بهداشتی,محاسبه حجم مخزن دوجداره,محاسبه حجم مخزن کویل دار,محاسبه حجم مخزن کویلدار,محاسبه حجم مخزن کوئلدار,محاسبه حجم منبع دوجداره,محاسبه حجم منبع کویل دار,محاسبه حجم منبع کویلدار,محاسبه حجم منبع کوئلدار,محاسبه ظرفیت منبع دوجداره,محاسبه ظرفیت منبع کویل دار,محاسبه ظرفیت منبع کویلدار,محاسبه ظرفیت منبع کوئلدار,محاسبه بار حرارتی منبع دوجداره,محاسبه بار حرارتی منبع کویل دار,محاسبه بار حرارتی منبع کویلدار,محاسبه بار حرارتی منبع کوئلدار,محاسبه دبی منبع دوجداره,محاسبه دبی منبع کویل دار,محاسبه دبی منبع کویلدار,محاسبه دبی منبع کوئلدار,نرم افزار محاسبه حجم مخزن آبگرم, نرم افزار محاسبه حجم منبع آبگرم,فرمول محاسبه حجم مخزن آبگرم, فرمول محاسبه حجم منبع آبگرم,نرم افزار محاسبه ظرفیت مخزن آبگرم, نرم افزار محاسبه ظرفیت منبع آبگرم,فرمول محاسبه ظرفیت مخزن آبگرم, فرمول محاسبه ظرفیت منبع آبگرم,ضریب همزمانی,ضریب حجم منبع,ضریب حجم مخزن,محاسبه دبی مخزن آبگرم,محاسبه دبی مخزن آب گرم, محاسبه دبی منبع آبگرم, محاسبه دبی منبع آب گرم, تعیین دبی مخزن آبگرم,تعیین دبی آب گرم, تعیین دبی آبگرم,محاسبه دبی آب گرم,محاسبه دبی آبگرم, تعیین دبی منبع آب گرم,
Calculate the volume of the hot water tank, calculate the volume of the hot water tank, calculate the volume of the hot water source, calculate the volume of the hot water source, determine the volume of the hot water tank, determine the volume of the hot water tank, determine the volume of the hot water source, determine the volume of the hot water source, determine the volume of the hot water source , the formula for calculating the volume of the spa tank, the formula for calculating the volume of the hot water tank, the formula for calculating the volume of the spa source, the formula for calculating the volume of the hot water source, the volume of the sanitary spa tank, the capacity of the sanitary spa tank, the volume of the sanitary hot water tank, the capacity of the sanitary hot water source, capacity source of sanitary spa, thermal load of spa source, thermal load of hot water source, thermal load of hot water tank, thermal load of hot water tank, thermal load of sanitary spa discharge, thermal load of sanitary hot water discharge, calculation of volume of double-walled tank, calculation of volume of coiled tank, Calculate the volume of coiled tank, calculate the volume of coiled tank, calculate the volume of the double-walled source, calculate the volume of the coiled source, calculate the volume of the coiled source, calculate the volume of the coiled source, calculate the capacity of the double-walled source, calculate the capacity of the coiled source, calculate the capacity of the coiled source, calculate the capacity of the source Koeldar, calculation of thermal load of double wall source, calculation of thermal load of coiled source, calculation of thermal load of coiled source, calculation of thermal load of coiled source, calculation of flow rate of double wall source, calculation of flow rate of coiled source, calculation of flow rate of coiled source, calculation of flow rate of coiled source, software Calculating the volume of the spa tank, the software for calculating the volume of the spa source, the formula for calculating the volume of the spa tank, the formula for calculating the volume of the spa source, the software for calculating the capacity of the spa tank, the software for calculating the capacity of the spa source, the formula for calculating the capacity of the spa tank, the formula for calculating the capacity of the spa source, Synchronization coefficient, source volume factor, tank volume factor, hot water tank flow rate calculation, hot water tank flow rate calculation, hot water source flow rate calculation, hot water source flow rate calculation, hot water tank flow rate determination, hot water flow rate determination, hot water flow rate determination, water flow rate calculation warm, calculating the flow rate of the spa, determining the flow rate of the hot water source,

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.